ENVIS Centre, Ministry of Environment & Forest, Govt. of India

Printed Date: Saturday, February 27, 2021

Latest News

Archive

PBR Participants 2019 (Batch 1)

 

 

 

 

List of Participants

 

Sr. No Name of Participants Email ID
1 Yogesh Ganpat Shid yogeshshid5@gmail.com
2 Nandkishor Prabhakar Vanaskar santaji8011@gmail.com
3 Sandip Ramesh Ghugare jagadamb.ghugare@gmail.com
4 Praful Prem Chavan prafulchavhan155@gmail.com
5 Kshitij Shashikant Gavandi kshitugavandi@gmail.com
6 Sagar Dattatray Patil sagarpatil8750@gmail.com
7 Rajuddin Indrasing Thakare rajuddinthakare02@gmail.com
8 Amol Madhav Malas amolmalas448@gmail.com
9 Shivaji Sankar Khandvi khandvishivaji511@gmail.com
10 Siddhesh Prakash Bhogte bhogte.siddhesh3@gmail.com
11 Sanjay Mahadev Ghorpade sanjayprofessional09@gmail.com
12 Nikhil Pandurang Wagh nikhilwagh.nw@gmail.com
13 Shanikumar Dadaso Waghmare shanikumarwaghmare@gmail.com
14 Kunal Sudhir Vibhandik knlvibhandik@gmail.com
15 Pawan Vinayakrao Darne pawandarne1@gmail.com
16 Girase Manoj Ravindra manojgirase1992@gmail.com
17 Bhau govind gadge nishantgadge01@gmail.com
18 Mahadu Devram Gundu mahadugund@gmail.com
19 Walekar Dagadu Bhau walekardagadu2015@gmail.com
20 Santosh Bobade santoshbobade60@gmail.com
21 Niketan Thakur nikya36@gmail.com
22 Sheetal Jayant Patil sheetal.p2891@gmail.com
23 Poonam Kumar Patil patiilpunam@gmail.com
24 Mayuri Shital Kumbhoje mayurikumbhoje1008@gmail.com
25 Sai NIkam saipnikam@gmail.com